Badania Dopplerowskie i ciążą bliźniacza – od teorii do praktyki. Wrzesień 2019r.

Data: 27.09.2019
Miejsce: Hotel Eureka - Sopot

pod patronatem Sekcji Ultrasonograficznej Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego

Kierownictwo naukowe:

prof. dr hab. n. med. Mariola Ropacka-Lesiak
prof. dr hab. n. med. Marek Pietryga

Cena kursu:
960zł

Program kursu

8:00 Rejestracja uczestników
9:00- 9:30  Badanie dopplerowskie w położnictwie
9:30-10:00 Jak wykonywać badanie dopplerowskie – wskazówki techniczne
10:00-10:30 Ocena przepływu krwi w tętnicy pępowinowej i środkowej mózgu – technika badania, znaczenie praktyczne, postępowanie kliniczne
10:30-11:00 Ocena przepływu krwi w naczyniach żylnych – technika badania, znaczenie praktyczne, postępowanie kliniczne
11:00-11:15 Przerwa kawowa
11:15-12:15 Diagnostyka IUGR oraz praktyczne aspekty diagnostyki dopplerowskiej w ciąży powikłanej zaburzeniami wzrastania
12:15-12:45 Zastosowanie badań dopplerowskich w I trymestrze – zastosowanie praktyczne , postępowanie kliniczne
12:45-13:15 Badania dopplerowskie w I trymestrze jako część testu zintegrowanego – wskazówki praktyczne
13:15-13:30 Badanie dopplerowskie tętnicy macicznej – technika badania, znaczenie praktyczne, postępowanie kliniczne
13:30-14:00 Test – badania dopplerowskie w pigułce
14:00 Obiad

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany kolejności i tematyki wykładów


Formularz zgłoszeniowy