Ocena serca płodu – praktyczne aspekty badania. Grudzień 2019r.

Data: 05.12.2019
Miejsce: Hotel Dwór Oliwski - Gdańsk

Kierownictwo naukowe:

prof. dr hab. n. med. Mariola Ropacka-Lesiak

prof. dr hab. n. med. Marek Pietryga

Cena kursu:
960zł

Program kursu

10:30
Rejestracja uczestników

11:00 – 11:30
Standardy badania serca płodu – Prof. dr hab. Mariola Ropacka-Lesiak

11:30 – 12:30
Pokazy live- prof. dr hab. Marek Pietryga

12:30 – 13:00
Nieprawidłowy obraz przegród serca – Prof. dr hab. Mariola Ropacka-Lesiak

13:00– 13:30
Nieprawidłowy obraz dużych naczyń –  Prof. dr hab. Mariola Ropacka-Lesiak

13 30– 14:15
Obiad

14:15– 15:00
Wady stożka tętniczego –  Prof. dr hab. Mariola Ropacka-Lesiak

15:00– 15:30
Wady prawego serca – Prof. dr hab. Marek Pietryga

15:30– 15:45

Przerwa kawowa

15:45– 16:15
Wady lewego serca –  Prof. dr hab. Mariola Ropacka-Lesiak

16:15– 17:00

Pokazy filmowe –  Prof. dr hab. Marek Pietryga

 

17:00 – 18:00

Ocena serca płodu w I trymestrze ciąży – ocena anatomii serca, przepływ w przewodzie żylnym, niedomykalność zastawki trójdzielnej – Prof. dr hab. Marek Pietryga

18:00 – 19:00

QUIZ – pokazy filmowe przypadków – Prof. dr hab. Mariola Ropacka-Lesiak, Prof. dr hab. Marek Pietryga

19 00 – 19 30

Test – sprawdzamy swoją wiedzę – Prof. dr hab. Mariola Ropacka-Lesiak, Prof. dr hab. Marek Pietryga

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany kolejności i tematyki wykładów


Formularz zgłoszeniowy