Badania dopplerowskie oraz ciąża wielopłodowa. Listopad 2021r.

Data: 05.11.2021

Kierownictwo naukowe:
prof. dr hab. n. med. Mariola Ropacka-Lesiak
prof. dr hab. n. med. Marek Pietryga

 

Cena kursu:
860zł

Program kursu

14:00 – 20:00

14:00 – 14:30 – Jak wykonywać badanie dopplerowskie – podstawy – Prof. dr hab. Marek Pietryga
14:30 – 15:30
– Ocena przepływu krwi w tętnicy pępowinowej i środkowej mózgu – technika badania, znaczenie praktyczne, postępowanie kliniczne – Prof. dr hab. Marek Pietryga
15:30 – 16:00 – Ocena przepływu krwi w naczyniach żylnych – technika badania, znaczenie praktyczne, postępowanie kliniczne – Prof. dr hab. Mariola Ropacka-Lesiak/prof. Marek Pietryga
16:00 – 16:30 – Przerwa
16:30 – 17:00 – Badanie dopplerowskie tętnicy macicznej – technika badania, znaczenie praktyczne, postępowanie kliniczne – Prof. dr hab. Marek Pietryga
17:00 – 17:30 – Błędy popełniane w diagnostyce dopplerowskiej – Prof. dr hab. Mariola Ropacka-Lesiak/prof. Marek Pietryga
17:30 – 18:00 – Diagnostyka, różnicowanie oraz monitorowanie ciąży wielopłodowej – Prof. dr hab. Mariola Ropacka-Lesiak
18:00 – 18:30 – Przerwa
18:30 – 19:15 – Badania dopplerowskie w ciąży wielopłodowej – zastosowanie praktyczne, postępowanie kliniczne – Prof. dr hab. Mariola Ropacka-Lesiak
19:15 – 20:00 – Abecadło ciąży bliźniaczej jednokosmówkowej w aspekcie powikłań – wskazówki praktyczne – Prof. dr hab. Mariola Ropacka-Lesiak


Formularz zgłoszeniowy