Badania dopplerowskie oraz ciąża wielopłodowa. Listopad 2021r.

Data: 05.11.2021
Miejsce: Novotel Gdansk Marina - Ul. Jelitkowska 20, 80-342 Gdańsk

Formularz rezerwacji noclegów

Kierownictwo naukowe:
prof. dr hab. n. med. Mariola Ropacka-Lesiak
prof. dr hab. n. med. Marek Pietryga

 

Cena kursu:
1090zł

Program kursu

9:00 – 15:00
9:00 – 9:30 – Jak wykonywać badanie dopplerowskie – podstawy – Prof. dr hab. Marek Pietryga

9:30 – 10:30 – Ocena przepływu krwi w tętnicy pępowinowej i środkowej mózgu – technika badania, znaczenie praktyczne, postępowanie kliniczne – Prof. dr hab. Marek Pietryga

10:30 – 11:00 – Ocena przepływu krwi w naczyniach żylnych – technika badania, znaczenie praktyczne, postępowanie kliniczne – Prof. dr hab. Mariola Ropacka-Lesiak/prof. Marek Pietryga

11:00 – 11:30 – Przerwa
11:30 – 12:00 – Badanie dopplerowskie tętnicy macicznej – technika badania, znaczenie praktyczne, postępowanie kliniczne – Prof. dr hab. Marek Pietryga

12:00 – 12:30 – Błędy popełniane w diagnostyce dopplerowskiej – Prof. dr hab. Mariola Ropacka-Lesiak/prof. Marek Pietryga

12:30 – 13:00 – Diagnostyka, różnicowanie oraz monitorowanie ciąży wielopłodowej – Prof. dr hab. Mariola Ropacka-Lesiak

13:00 – 14:00 – Przerwa obiadowa

14:00 – 14:45 – Badania dopplerowskie w ciąży wielopłodowej – zastosowanie praktyczne, postępowanie kliniczne – Prof. dr hab. Mariola Ropacka-Lesiak

14:45 – 15:30 – Abecadło ciąży bliźniaczej jednokosmówkowej w aspekcie powikłań – wskazówki praktyczne – Prof. dr hab. Mariola Ropacka-Lesiak
15:30-16:00 zakończenie kursu – Dyskusja


Formularz zgłoszeniowy

Kursy USG - 04-05.11.2021

  • Na poniższej liście należy wskazać nazwy kursów, w których chcemy uczestniczyć. W celu wskazania kilku nazw kursów, należy przytrzymać klawisz CTRL (control).
  • Dane do Faktury

    Proszę wypełnić w przypadku chęci otrzymania faktury