Kolposkopia dla zaawansowanych. Kwiecień 2019r.

Data: 12.04.2019 - 13.04.2019
Miejsce: Wanilla Aparthotel - Kraków
Adres: ul. Bobrzyńskiego 33, 30-348 Kraków
Strona WWW: https://aparthotelvanilla.pl
Telefon: 607-370-207
E-mail: biuro@cel-kursy.pl

Kurs kolposkopowy Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy (PTKPSz), członka E.F.C. oraz I.F.C.P.C, część II dla zaawansowanych

 

Kierownictwo naukowe:

Dr med. Wojciech Kolawa – Europejska Federacja Kolposkopii, PTKPSzM (Kraków)

Prof. Witold Kędzia Sekcja Kolposkopii PTGiP (Poznań)

Prof. Robert Jach – I.F.C.P.C., PTKPSzM (Kraków)

 

Kursanci otrzymują certyfikat ukończeniu Kursu zaawansowanego Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy afiliowanego przez E.F.C. i I.F.C.P.C. ( uprawnia do podejścia do egzaminu)

Cena kursu:
1950zł

Program kursu

Dzień 1

10:00 Rejestracja

11:00-14:00

Rozpoczęcie kursu- zasady akredytacji

Masterclass- cz. 1- Prof. Robert Jach- Morfogeneza raka szyjki macicy, nowa klasyfikacja FIGO 2018r. LACC study.
Masterclass- cz. 2  Prof. Robert Jach – Założenia zmian w skriningu raka szyjki macicy

14:00-15:00 Obiad

15:00-18:00

Masterclass- cz. 3. Mgr. E. Piwowarska- Zasady diagnostyki cytologicznej zmian w obrębie szyjki macicy, pochwy i sromu (cytologia konwencjonalnej i płynnej).

Masterclass- cz. 4. Dr Wojciech Kolawa Powikłania zabiegów na szyjce macicy.

Masterclass- cz. 5. R. Jach- Biomarkery i HPV w diagnostyce  zmian w obrębie szyjki macicy, pochwy i sromu.

Dzień 2

9:00-14:00

Analiza przypadków:

Panel: Prof. W. Kędzia, Dr W. Kolawa, , Mgr. E. Piwowarska,
Prof. R. Jach

1.    Zmiany metaplastyczne, zapalenia, zmiany doczesnowe
2.    Zmiany związane z produktywnym zakażeniem HPV
3.    LSIL (SPI, CIN1)
4.    HSIL (CIN2, CIN3, CIS)
5.    Rak wczesnoinwazyjny
6.    Rak inwazyjny
7.    Rak gruczołowy
8.    Zmiany dystroficzne sromy
9.    VIN
10.    Rak sromu

Test

Zakończenie kursu. Rozdanie certyfikatów.

14:00-15:00 Obiad

*    Podstawy teoretyczne kursu- wiedza, którą powinien opanować uczestnik kursu.

Prawidłowa szyjka macicy

1.    Struktura fizjologiczna
2.    Metaplazja
3.    Strefa transformacji (The transformation zone)
4.    Zmiany w obrębie strefy transformacji
5.    Podstawy histologiczne kolposkopii. Znaczenie nabłonków, podścieliska I konfiguracji powierzchni.

Śródnabłonkowa neoplazja szyjki macicy (CIN)

1.    Nomenklatura
2.    Epidemiologia
3.    Patogeneza
4.    Natural history
5.    Cechy histologiczne
6.    Staging

Skrining raka szyjki macicy.

1.    Podstawy
2.    Zalecenia Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy.
3.    Zagrożenia związane ze skriningiem, ograniczenia, wady.
4.    Zapewnienie jakości  i kryteria oceny
5.    Wskazania do etapu pogłebionego (kolposkopia)
6.    Standardy kolposkopowe (PTKPSzM)

Śródnabłonkowa neoplazja pochwy – VaIN

1.    Nomenkklatura
2.    Epidemiologia
3.    Patogeneza
4.    Natural history
5.    Cechy histologiczne

Śródnabłonkowa neoplazja sromu- VIN

1.    Nomenkklatura
2.    Epidemiologia
3.    Patogeneza
4.    Natural history
5.    Cechy histologiczne

Śródnabłonkowa neoplazja odbytu- AIN

1.    Nomenkklatura
2.    Epidemiologia
3.    Patogeneza
4.    Natural history
5.    Cechy histologiczne

Inne stany patologiczne dolnego odcinka narządu rodnego

1.    HPV
2.    Actinomycosis
3.    Herpes
4.    Bacterial infections
5.    Chlamydia Trachomatis
6.    Trichomonas Vaginalis
7.    HIV
8.    Polipy

Ciąża i antykoncepcja

1.    Prawidłowa szyjka macicy w ciąży
2.    Cytologia w ciąży
3.    Nieprawidłowości szyjki macicy w ciąży
4.    Zmiany fizjologiczne.
5.    Efekty antykoncepcji hormonalnej w cytologii
6.    Efekty antykoncepcji hormonalnej w histologii
7.    Efekty antykoncepcji hormonalnej w kolposkopii
8.    Efekty IUD w cytologii

Cytologia

1.    Zasady diagnostyki cytologicznej
2.    Klasyfikacje cytologiczne
3.    Prawidłowy rozmaz
4.    Efekt działania hormonów na obraz cytologiczny
5.    Różne narzędzia do pobierania cytologii

Histologia

1.    Przygotowanie preparatu.
2.    Zasady diagnostyki histologicznej
3.    Jak pobieranie wycinków może wpływać na rozpoznanie histologiczne.

Wyposażenie kolposkopowe

1.    Kolposkop, budowa, filtry, powiększenia, długość ogniskowa.
2.    Rodzaje szpatułek
3.    Zasady stosowania próby solnej I filtra zielonego
4.    Zasady  stosowania próby octowej
5.    Zasady stosowania próby jodowej (Schillera)
6.    Zasady stosowania pasty Monselsa
7.    Zasady sterylizacji/dekontaminacji wyposażenia pracowni
kolposkopowej
8.    Aspekty bezpieczeństwa leczenia miejscowego
9.    Aspekty bezpieczeństwa znieczulenia miejscowego

Zasady postępowania

1.    Postępowanie wyczekujące
2.    Destrukcja vs. wycięcie
3.    Ectropion
4.    Nieadekwatne rozmazy
5.    Infekcje
6.    Nieprawidłowości cytologiczne nabłonka gruczołowego
7.    cGIN
8.    Podejrzenie inwazji
9.    Potwierdzony stopień zaawansowania  1A1
10.    Potwierdzony stopień zaawansowania  1A2
11.    Potwierdzony stopień zaawansowania 1B+)
12.    Follow-up po leczeniu CIN
13.    Follow-up po leczeniu cGIN
14.    VaIN
15.    VIN
16.    Nieprawidłowa cytologia u kobiet pomenopauzalnych
17.    Co testing
18.    Diagnostyka wirusologiczna
19.    pINK16


Formularz zgłoszeniowy