Kolposkopia dla zaawansowanych. Maj 2020r.

Data: 29.05.2020 - 30.05.2020
Miejsce: Wanilla Aparthotel - Kraków
Adres: ul. Bobrzyńskiego 33, 30-348 Kraków
Strona WWW: https://aparthotelvanilla.pl
Telefon: 607-370-207
E-mail: biuro@cel-kursy.pl

Kurs kolposkopowy Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy (PTKPSz), członka E.F.C. oraz I.F.C.P.C, część II dla zaawansowanych

 

Kierownictwo naukowe:

Dr med. Wojciech Kolawa – Europejska Federacja Kolposkopii, PTKPSzM (Kraków)

Prof. Witold Kędzia Sekcja Kolposkopii PTGiP (Poznań)

Prof. Robert Jach – I.F.C.P.C., PTKPSzM (Kraków)

 

Kursanci otrzymują certyfikat ukończeniu Kursu zaawansowanego Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy afiliowanego przez E.F.C. i I.F.C.P.C. ( uprawnia do podejścia do egzaminu)

Cena kursu:
1950zł

Program kursu

Dzień 1

 1. Wprowadzenie do kursu
  • Kolposkopia – krok w kierunku medycyny precyzyjnej

 

Prof. dr hab. Robert Jach – 10 min.

 1. Aktualizacja podstaw kolposkopii
  • Fundamentalna rola strefy transformacji – podstawy cytopatologii i histopatologii szyjki macicy w ujęciu interdyscyplinarnym

 

Dr n. med. Martyna Trzeszcz – 40 min.

 1. Skrining na podłożu płynnym
  • Możliwości diagnostyczne podłoża płynnego – analiza wieloparametrowa
   • testy DNA i RNA HRHPV – jakie testy wybrać?
   • biomarkery HSIL w praktyce:
    • znaczenie kliniczne testu p16/Ki67 – test wyboru?
    • genotypowanie HRHPV – jakie ma znaczenie addytywne?
    • metylacja – jaka jest jej potencjalna rola?

 

Dr Maciej Mazurec – 40 min.

 1. Rekomendacje KOLPOSKOPIA 2020: POLSKA NOMENKLATURA KOLPOSKOPOWA
  • Dlaczego kolposkopia nie może już być „satysfakcjonująca”?

 

Prof. dr hab. Robert Jach – 30 min.

 1. Kwalifikacja do kolposkopii – wyniki testów na podłożu płynnym interdyscyplinarnie i interaktywnie – studium przypadków – 90 min.

 

Prof. dr hab. Robert Jach

Dr n. med. Martyna Trzeszcz

Dr Maciej Mazurec

Dr n. med. Wojciech Kolawa

 1. Projekt KOLPOSKOPIA 2020: PROTOKOŁY KOLPOSKOPOWE
  • Stratyfikacja ryzyka HSIL w wyborze protokołu kolposkopowego.

 

Prof. dr hab. Robert Jach – 30 min.

 1. Studium przypadków kolposkopowych interdyscyplinarnie i interaktywnie – 120 min.

Prof. dr hab. Robert Jach

Dr n. med. Martyna Trzeszcz

Dr Maciej Mazurec

Dr n. med. Wojciech Kolawa

 1. Ewaluacja 1. dnia kursu – 10 min.

Dzień 2

 1. Kolposkopia w ciąży
  • kiedy kwalifikujemy?
  • w jakich sytuacjach możemy odroczyć kolposkopię do zakończenia ciąży?
  • odrębny protokół kolposkopowy czyli kiedy i skąd biopsja?
  • jaki follow-up?

Dr n. med. Wojciech Kolawa – 30 min

 1. Specyfika obrazu kolposkopowego w ciąży – interdyscyplinarne i interaktywne studium przypadków – 30 min

Prof. dr hab. Robert Jach

Dr n. med. Martyna Trzeszcz

Dr Maciej Mazurec

Dr n. med. Wojciech Kolawa

 1. Ambulatoryjne procedury diagnostyczno-terapeutyczne i terapeutyczne – wskazania, algorytm wykonania
  • konizacja diagnostyczno-terapeutyczna

Prof. dr hab. Robert Jach – 20 min.

 • LEEP

Dr n. med. Wojciech Kolawa – 20 min.

 • krioablacja

 

Dr Maciej Mazurec – 20 min.

 1. Follow-up z zastosowaniem wieloparametrowej stratyfikacji ryzyka – interdyscyplinarne i interaktywne studium przypadków – 60 min.

Prof. dr hab. Robert Jach

Dr n. med. Martyna Trzeszcz

Dr Maciej Mazurec

Dr n. med. Wojciech Kolawa

 1. QA & QC w kolposkopii – Projekt KOLPOSKOPIA 2020:
  • Indykatory jakości w kolposkopii

Dr Maciej Mazurec – 20 min.

 • Indykatory etapu przed- i pokolposkopowego

 

Dr n. med. Martyna Trzeszcz – 20 min.

 • Certyfikacja i akredytacja

Prof. dr hab. Robert Jach – 20 min.

 1. Egzamin ewaluacyjny – test – 60 min.
 2. Kliniczna interpretacja wyniku testu HRHPV
  • Jak minimalizować konsekwencje psychospołeczne skriningu HPV-zależnego?

 

Dr Maciej Mazurec – 20 min.

 1. Ewaluacja wyników testu
  • Zróbmy to razem!

Prof. dr hab. Robert Jach – 40 min.

 1. Ewaluacja 2. dnia kursu – 10 min.
 2. Wręczenie certyfikatów.

Formularz zgłoszeniowy