KOLPOSKOPIA 2020

Kurs online dla zaawansowanych

Data: 29.05.2020 - 30.05.2020
Miejsce: Kurs online

Kurs online

20 pkt PTGiP

Kurs kolposkopowy Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy (PTKPSz), członka E.F.C. oraz I.F.C.P.C, część II dla zaawansowanych

 

Kierownictwo naukowe:
Prof. dr hab. Robert Jach
Dr hab. med. Maciej Stukan
Dr n. med. Martyna Trzeszcz
Dr n. med. Wojciech Kolawa
Dr Maciej Mazurec

 

Kursanci otrzymują certyfikat ukończeniu Kursu zaawansowanego Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy afiliowanego przez E.F.C. i I.F.C.P.C. ( uprawnia do podejścia do egzaminu)

UWAGA PROMOCYJNA CENA

Cena kursu:
2790 1550zł

Program kursu

KOLPOSKOPIA 2020

DZIEŃ 1
14:00 – 20:00

 1. Wprowadzenie do kursu
  Kolposkopia – krok w kierunku medycyny precyzyjnej
  Prof. dr hab. Robert Jach – 10 min.
 2. Aktualizacja podstaw kolposkopii
  Fundamentalna rola strefy transformacji – podstawy cytopatologii i histopatologii szyjki macicy w ujęciu interdyscyplinarnym
  Dr n. med. Martyna Trzeszcz – 40 min.
 3. Skrining na podłożu płynnym
  Możliwości diagnostyczne podłoża płynnego – analiza wieloparametrowa

  • testy DNA i RNA HRHPV – jakie testy wybrać?
  • biomarkery HSIL w praktyce:
  • znaczenie kliniczne testu p16/Ki67 – test wyboru?
  • genotypowanie HRHPV – jakie ma znaczenie addytywne?
  • metylacja – jaka jest jej potencjalna rola?

  Dr Maciej Mazurec – 40 min.

 4. Rekomendacje KOLPOSKOPIA 2020: POLSKA NOMENKLATURA KOLPOSKOPOWA
  Dlaczego kolposkopia nie może już być „satysfakcjonująca”?
  Prof. dr hab. Robert Jach – 30 min.
  Przerwa 16:00 – 16:30
 5. Kwalifikacja do kolposkopii – wyniki testów na podłożu płynnym
  Studium przypadków kolposkopowych
  Interdyscyplinarnie i interaktywnie – studium przypadków – 90 min
  Prof. dr hab. Robert Jach
  Dr n. med. Martyna Trzeszcz
  Dr Maciej Mazurec
  Dr n. med. Wojciech Kolawa
 6. Projekt KOLPOSKOPIA 2020: PROTOKOŁY KOLPOSKOPOWE
  Stratyfikacja ryzyka HSIL w wyborze protokołu kolposkopowego
  Prof. dr hab. Robert Jach – 30 min
  Przerwa 18:30 – 18:50
 7. Studium przypadków kolposkopowych interdyscyplinarnie i interaktywnie – 60 min.
  Prof. dr hab. Robert Jach
  Dr n. med. Martyna Trzeszcz
  Dr Maciej Mazurec
  Dr n. med. Wojciech Kolawa
 8. Odpowiedzi na pytania na czacie
 9. Ewaluacja 1. dnia kursu – 10 min.

DZIEŃ 2
9:00 – 15.00

 1. Kolposkopia w ciąży
  Musimy zachować szczególną ostrożność

  • kiedy kwalifikujemy?
  • w jakich sytuacjach możemy odroczyć kolposkopię do zakończenia ciąży?
  • odrębny protokół kolposkopowy czyli kiedy i skąd biopsja?
  • jaki follow-up?
   Dr n. med. Wojciech Kolawa – 30 min
 2. Specyfika obrazu kolposkopowego w ciąży – interdyscyplinarne i interaktywne studium przypadków – 30 min
  Prof. dr hab. Robert Jach
  Dr n. med. Martyna Trzeszcz
  Dr Maciej Mazurec
  Dr n. med. Wojciech Kolawa
 3. Wulwoskopia, anoskopia, kolposkopia pochwy
  VIN, VaIN, AIN, PAIN, PeIN jako dopełnienie CIN w pełnej analizie HPV-zależnych nowotworów strefy anogenitalnej zgodnie z LAST Project 2012

  • wskazania do diagnostyki dodatkowej – analnej i perianalnej po rozpoznaniu HSIL (CIN2,CIN3) cytologia analna
  • HRHPV
  • DARE
  • anoskopia
   Dr hab. med. Maciej Stukan – 60 min.

  Przerwa 11:00 – 11.20

 4. QA & QC w kolposkopii – Projekt KOLPOSKOPIA 2020:
  Indykatory jakości w kolposkopii
  Dr Maciej Mazurec – 20 min.
 5. QA & QC w cyto- i histopatologii w skriningu rsm
  Indykatory jakości etapu przed- i pokolposkopowego
  Dr n. med. Martyna Trzeszcz – 20 min.
 6. Certyfikacja i akredytacja
  W drodze do najwyższej jakości
  Prof. dr hab. Robert Jach – 20 min.
 7. Egzamin ewaluacyjny – test – 60 min
  Przerwa 13.20 – 13.40
 8. Kliniczna interpretacja wyniku testu HRHPV
  Jak minimalizować konsekwencje psychospołeczne skriningu HPV-zależnego?
  Dr Maciej Mazurec – 20 min.
 9. Odpowiedzi na pytania na czacie
 10. Ewaluacja wyników testu
  Zróbmy to razem!
  Prof. dr hab. Robert Jach – 40 min.
 11. Ewaluacja 2. dnia kursu – 10 min.
 12. Zakończenie kursu.

Formularz zgłoszeniowy

Kolposkopia dla zaawansowanych 29-30.05.2020

 • Dane do Faktury

  Proszę wypełnić w przypadku chęci otrzymania faktury