Kolposkopia kurs podstawowy. Listopad 2020r.

Data: 20.11.2020 - 21.11.2020
Miejsce: Hotel Dwór Oliwski - Gdańsk
Adres: Bytowska 4, Gdańsk
Telefon: 607-370-207
E-mail: biuro@cel-kursy.pl

20 pkt PTKiPSZM

Kurs kolposkopowy Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy (PTKPSz), członka E.F.C. oraz I.F.C.P.C

 

Kierownictwo naukowe:

Dr med. Wojciech Kolawa – Europejska Federacja Kolposkopii, PTKPSzM (Kraków)

Dr med. Maciej Stukan- PTKPSzM (Gdańsk)

Prof. Robert Jach – I.F.C.P.C., PTKPSzM (Kraków)

 

Kursanci otrzymują certyfikat ukończeniu Kursu Podstawowego Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy afiliowanego

Cena kursu:
1790zł

Program kursu

20 listopada 2020

Rejestracja 10:00

11:00 – 16:00

 • Międzynarodowe mianownictwo kolposkopowe – Maciej Stukan
 • Technika badania kolposkopowego – Maciej Stukan
 • Zasady badania kolposkopowego – Maciej Stukan

13:30 – 14:30 Obiad

14:30 – 16:00

 • Zasady diagnostyki kolposkopowej – Wojciech Kolawa
 • Algorytmy diagnostyczno-terapeutyczne. Leczenie stanów przedrakowych – Wojciech Kolawa

16:00 – 18:00 – Warsztaty kolposkopowe

18:30 – kolacja

 

21 listopada 2019

9:00 – 15:00

 • Nauka kolposkopii przez e-learning – Robert Jach
 • Morfogeneza raka szyjki macicy – Robert Jach
 • Podstawy rozpoznawania zmian małego i dużego stopnia – Wojciech Kolawa
 • Przerwa kawowa
 • Kolposkopia pochwy i sromu – Maciej Stukan
 • Organizacja skriningu raka szyjki macicy oraz diagnostyki pogłębionej – Maciej Stukan

15:00 – 16:00 – Obiad

 

Podstawy teoretyczne kursu- wiedza, którą powinien opanować uczestnik kursu.

Prawidłowa szyjka macicy

 1. Struktura fizjologiczna
 2. Metaplazja
 3. Strefa transformacji (The transformation zone)
 4. Zmiany w obrębie strefy transformacji
 5. Podstawy histologiczne kolposkopii. Znaczenie nabłonków, podścieliska I konfiguracji powierzchni.

Śródnabłonkowa neoplazja szyjki macicy (CIN)

 1. Nomenklatura
 2. Epidemiologia
 3. Patogeneza
 4. Natural history
 5. Cechy histologiczne
 6. Staging

Skrining raka szyjki macicy.

 1. Podstawy
 2. Zalecenia Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy.
 3. Zagrożenia związane ze skriningiem, ograniczenia, wady.
 4. Zapewnienie jakości i kryteria oceny
 5. Wskazania do etapu pogłebionego (kolposkopia)
 6. Standardy kolposkopowe (PTKPSzM)

Śródnabłonkowa neoplazja pochwy – VaIN

 1. Nomenkklatura
 2. Epidemiologia
 3. Patogeneza
 4. Natural history
 5. Cechy histologiczne

Śródnabłonkowa neoplazja sromu- VIN

 1. Nomenkklatura
 2. Epidemiologia
 3. Patogeneza
 4. Natural history
 5. Cechy histologiczne

Śródnabłonkowa neoplazja odbytu- AIN

 1. Nomenkklatura
 2. Epidemiologia
 3. Patogeneza
 4. Natural history
 5. Cechy histologiczne

Inne stany patologiczne dolnego odcinka narządu rodnego

 1. HPV
 2. Actinomycosis
 3. Herpes
 4. Bacterial infections
 5. Chlamydia Trachomatis
 6. Trichomonas Vaginalis
 7. HIV
 8. Polipy

Ciąża i antykoncepcja

 1. Prawidłowa szyjka macicy w ciąży
 2. Cytologia w ciąży
 3. Nieprawidłowości szyjki macicy w ciąży
 4. Zmiany fizjologiczne.
 5. Efekty antykoncepcji hormonalnej w cytologii
 6. Efekty antykoncepcji hormonalnej w histologii
 7. Efekty antykoncepcji hormonalnej w kolposkopii
 8. Efekty IUD w cytologii

Cytologia

 1. Zasady diagnostyki cytologicznej
 2. Klasyfikacje cytologiczne
 3. Prawidłowy rozmaz
 4. Efekt działania hormonów na obraz cytologiczny
 5. Różne narzędzia do pobierania cytologii

Histologia

 1. Przygotowanie preparatu.
 2. Zasady diagnostyki histologicznej
 3. Jak pobieranie wycinków może wpływać na rozpoznanie histologiczne.

Wyposażenie kolposkopowe

 1. Kolposkop, budowa, filtry, powiększenia, długość ogniskowa.
 2. Rodzaje szpatułek
 3. Zasady stosowania próby solnej I filtra zielonego
 4. Zasady stosowania próby octowej
 5. Zasady stosowania próby jodowej (Schillera)
 6. Zasady stosowania pasty Monselsa
 7. Zasady sterylizacji/dekontaminacji wyposażenia pracowni kolposkopowej
 8. Aspekty bezpieczeństwa leczenia miejscowego
 9. Aspekty bezpieczeństwa znieczulenia miejscowego

Zasady postępowania

 1. Postępowanie wyczekujące
 2. Destrukcja vs. wycięcie
 3. Ectropion
 4. Nieadekwatne rozmazy
 5. Infekcje
 6. Nieprawidłowości cytologiczne nabłonka gruczołowego
 7. cGIN
 8. Podejrzenie inwazji
 9. Potwierdzony stopień zaawansowania 1A1
 10. Potwierdzony stopień zaawansowania 1A2
 11. Potwierdzony stopień zaawansowania 1B+)
 12. Follow-up po leczeniu CIN
 13. Follow-up po leczeniu cGIN
 14. VaIN
 15. VIN
 16. Nieprawidłowa cytologia u kobiet pomenopauzalnych
 17. Co testing
 18. Diagnostyka wirusologiczna
 19. pINK16

* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany kolejności i tematyki wykładów


Formularz zgłoszeniowy