Badania dopplerowskie oraz IUGR. Marzec 2021r. (BRAK MIEJSC)

kurs online

Data: 19.03.2021

BRAK MIEJSC

Kierownictwo naukowe:
prof. dr hab. n. med. Mariola Ropacka-Lesiak
prof. dr hab. n. med. Marek Pietryga

 

Cena kursu:
860zł

Program kursu

14:00 – 21:00

14:00 – 14:30 – Jak wykonywać badanie dopplerowskie –– podstawy – Prof. dr hab. Marek Pietryga
14:30 – 15:30
 – Ocena przepływu krwi w tętnicy pępowinowej i środkowej mózgu – technika badania, znaczenie praktyczne, postępowanie kliniczne – Prof. dr hab. Marek Pietryga
15:30 – 16:00
 – Ocena przepływu krwi w naczyniach żylnych – technika badania, znaczenie praktyczne, postępowanie kliniczne – Prof. dr hab. Mariola Ropacka-Lesiak
16:00 – 16:30 Przerwa

16:30 – 17:00 – Badanie dopplerowskie tętnicy macicznej  – technika badania, znaczenie praktyczne, postępowanie kliniczne – Prof. dr hab. Marek Pietryga
17:00 – 17:45 
– Błędy popełniane w diagnostyce dopplerowskiej – Prof. dr hab. Mariola Ropacka-Lesiak
17:45 – 18:15 
Predykcja dysfunkcji łożyska w I trymestrze ciąży – prawda czy mit – prof. dr hab. Marek Pietryga
18:15 – 18:45 Przerwa
18:45 – 19:15 
Czy możemy stosować skuteczną profilaktykę ? – prof. dr hab. Mariola Ropacka-Lesiak
19:15 – 20:00 
Zaburzenia wzrastania płodu od A do Z – część I – prof. dr hab. Mariola Ropacka-Lesiak
20:00 – 20:30 
Zaburzenia wzrastania płodu od A do Z – część II – prof. dr hab. Mariola Ropacka-Lesiak
20:30 – 21:00 
SARS CoV2 – życie w dobie pandemii – prof. Maciej Lesiak