Patologia i dysfunkcja łożyska i szyjki oraz płynu owodniowego. Listopad 2021r.

Data: 04.11.2021

Kierownictwo naukowe:
prof. dr hab. n. med. Mariola Ropacka-Lesiak
prof. dr hab. n. med. Marek Pietryga

 

Cena kursu:
860zł

Program kursu

12:00 – 19:30

12:00 – 12:30 – Przedwczesna czynność skurczowa – schemat postępowania – prof. dr hab. Marek Pietryga
12:30 – 13:00 – Małowodzie – przyczyny , możliwości terapii – prof. dr hab. Marek Pietryga
13:00 – 13:15 – Wielowodzie – przyczyny , możliwości terapii – prof. dr hab. Marek Pietryga
13:15 – 13:30 – Krótka szyjka – ocena ultrasonograficzna oraz praktyczne aspekty postępowania – prof. dr hab. Marek Pietryga
13:30 – 13:50 – Niewydolność cieśniowo-szyjkowa – w ciąży pojedynczej i wielopłodowej od A do Z – prof. dr hab. Marek Pietryga
13:50 – 14:10 – Przedwczesne pęknięcie błon płodowych – jak postępować aby zwiększyć naszą skuteczność terapeutyczną – prof. dr hab. Marek Pietryga
14:10 – 14:25 – Przerwa
14:25 – 14:45 – Predykcja dysfunkcji łożyska w I trymestrze ciąży – prawda czy mit – prof. dr hab. Marek Pietryga
14:45 – 15:00 – Czy możemy stosować skuteczną profilaktykę? – prof. dr hab. Mariola Ropacka-Lesiak
15:00 – 15:30 – Preeklampsja – w pytaniach i odpowiedziach – prof. dr hab. Mariola Ropacka-Lesiak
15:30 – 15:45 – Przerwa
15:45 – 16:45 – Zaburzenia wzrastania płodu od A do Z – prof. dr hab. Mariola Ropacka-Lesiak
16:45 – 17:15 – Defekt blizny po cięciu cesarskim – technika oceny oraz ciąża w bliźnie po cięciu cesarskim – wyzwanie współczesnego położnictwa – prof. dr hab. Mariola Ropacka-Lesiak
17:15 – 17:45 – Nieprawidłowa lokalizacji ciąży – czy umiemy ją rozpoznać? – prof. dr hab. Mariola Ropacka-Lesiak
17:45 – 18:00 – Łożysko przodujące – prof. dr hab. Marek Pietryga
18:00 – 18:30 – Ultrasonograficzna ocena morfologii łożyska – prof. dr hab. Mariola Ropacka-Lesiak
18:30 – 19:00 – Diagnostyka i stopnie zaawansowania nieprawidłowej implantacji łożyska – prof. dr hab. Mariola Ropacka-Lesiak
19:00 – 19:30 – Łożysko wrośnięte (PAS – placenta accreta spectrum) – postępowanie – czyli bądź przygotowany na najgorsze – prof. dr hab. Mariola Ropacka-Lesiak


Formularz zgłoszeniowy