Praktyczna ultrasonografia w codziennej pracy ginekologa i położnika. Grudzień 2020r. – kurs online

Data: 04.12.2020

KURS ONLINE

20 pkt. USGPTGiP

Kierownictwo naukowe:

prof. dr hab. n. med. Mariola Ropacka-Lesiak
prof. dr hab. n. med. Marek Pietryga

 

Cena kursu:
990 790zł

Program kursu

12:00 – 12:30 – rejestracja uczestników

12:30 – 13:15  – Diagnostyka hiperinsulinemii i insulinooporności w codziennej praktyce – 45 min – Dr Piotr Głodek

13:15 – 14:00 – Diagnostyka  i różnicowanie zespołów androgenizacji – badania hormonalne, diagnostyka obrazowa, postępowanie – 45 min – Dr Piotr Głodek

14:00 – 14:30 – Indukcja owulacji w praktyce – 30 min – Dr Piotr Głodek

14:30 – 15:00 Przerwa kawowa

15:00 – 15:30 – Defekt blizny po cc – kryteria diagnostyczne oraz opcje postępowania – 30 min – prof. M. Ropacka-Lesiak

15:30 – 16:00 – Diagnostyka ultrasonograficzna i postępowanie w ciąży o nietypowej lokalizacji. – 30 min.– prof. M. Ropacka-Lesiak

16:00 – 17:00 – Zaburzenia wzrastania płodu -60 min – prof. M. Ropacka-Lesiak

17:00 – 17:15 Przerwa kawowa

17:15 – 18:00 – Zasady prawidłowego badania narządu rodnego wraz z diagnostyką patologii endometrium i oceną mięśniówki macicy –45 min – prof. M. Pietryga

18:00 – 18:45 – Nowoczesna diagnostyka zmian w przydatkach wg IOTA (SIMPLE RULES, ADNEX) – 45 min – prof. M. Pietryga

18:45 – 19:15 Badanie szyjki macicy, zasady badania, zastosowanie praktyczne w porodzie przedwczesnym 30 min – prof. M. Pietryga

19:15 – 19:30 Dyskusja i zakończenie kursu – prof. M. Ropacka-Lesiak/ prof. M. Pietryga


Formularz zgłoszeniowy