Praktyczna ultrasonografia w codziennej praktyce ginekologa – położnika (BRAK MIEJSC)

kurs online

Data: 26.06.2020

BRAK MIEJSC

Program kursu

Od 11:30
Rejestracja uczestników

12:00 – 14:00

  1. Defekt blizny po cc – kryteria diagnostyczne oraz opcje postępowania – 30 min – prof. M. Ropacka-Lesiak
  2. Wczesna diagnostyka i postępowanie w przypadku nieprawidłowej implantacji w I trymestrze – 30 min – prof. M. Ropacka-Lesiak
  3. Kiedy mały płód jest chory? – 30 min – prof. M. Ropacka-Lesiak

14:00– 14:15 Przerwa kawowa

14:15 – 16:15

  1. Badanie dopplerowskie w położnictwie – 1 h – prof. M. Pietryga
  2. Abecadło ciąży wielopłodowej – 1 h – prof. M. Ropacka-Lesiak

 16:15– 16:45 Przerwa

16:45 – 18:15

  1. Zasady prawidłowego badania USG narządu rodnego – 30 min – prof. M. Pietryga
  2. Diagnostyka patologii endometrium – IETA -15 min – prof. M. Pietryga
  3. Ocena mięśniówki macicy – 15 min – prof. M. Pietryga
  4. Nowoczesna diagnostyka zmian w przydatkach wg IOTA (SIMPLE RULES, ADNEX) – 30 min  – prof. M. Pietryga

18:15- 19:00

  1. Analiza przypadków klinicznych – quiz – prof. M. Ropacka-Lesiak/prof. M. Pietryga

Zakończenie kursu