Projekt KOLPOSKOPIA 2020: skrining rsm w erze HPV- zależnej kolposkopowy kurs podstawowy. Listopad 2020r.

Data: 20.11.2020 - 21.11.2020

KURS ONLINE wykłady w formie hybrydowej 

20 pkt PTKiPSzM

Kurs kolposkopowy Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy (PTKPSz), członka E.F.C. oraz I.F.C.P.C

Kierownictwo naukowe:

prof. dr hab. n. med. Robert Jach – I.F.C.P.C. (Kraków)
dr hab. n. med. Maciej Stukan – PTKiPSM (Gdańsk)
dr n. med. Wojciech Kolawa – Europejska Federacja Kolposkopii (Kraków)
dr n. med. Martyna Trzeszcz – PTKiPSM, ASCCP (Wrocław)
dr Maciej Mazurec – PTKiPSM, ASCCP (Wrocław)

Kursanci otrzymują certyfikat ukończeniu Kursu Podstawowego Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy afiliowanego

Cena kursu:
2250zł

Program kursu

Pt. 14.00-19.30
Sb. 9.00- 15.45

1 dzień
CZĘŚĆ TEORETYCZNA
14.00-18.00

Moduł 1 – podstawy teoretyczne prewencji wtórnej rsm
14.00-15.50

Wykład 1:
Wprowadzenie do kursu – założenia i rekomendacje Projektu KOLPOSKOPIA2020 (10 min.)
prof. dr hab. Robert Jach

 • Skrining rsm w Polsce w dobie pandemii SARS-CoV-2
 • Polskie mianownictwo kolposkopowe 2020
 • Protokoły kolposkopowe
 • Wskazania do kolposkopii

Wykład 2:
HPV-zależna prewencja wtórna rsm interdyscyplinarnie i w praktyce (50 min.)
dr n. med. Martyna Trzeszcz

 • Interdyscyplinarne rozumienie znaczenia lokalizacji strefy transformacji.
 • Aktualne mianownictwo histopatologiczne i cytologiczne – implikacje diagnostyczno-terapeutyczne.
 • HRHPV14
 • LBC
 • test p16/Ki67
 • test p16

Wykład 3:
HPV-zależne modele skriningowe rekomendowane w Polsce (50 min.)
dr Maciej Mazurec

 • Kiedy postępowanie zachowawcze – monitorowanie?
 • A kiedy skierowanie do kolposkopii z biopsją?

15.50-16.00 Przerwa

16.00-17.50
Wykład 4:
Okiem ekspertów – prezentacja przypadków klinicznych w HPV-zależnym skriningu rsm – uczmy się doświadczeniem doświadczonych (55 min.)
prof. dr hab. Robert Jach
dr n. med. Martyna Trzeszcz
dr Maciej Mazurec

Test ewaluacyjny – zanim zdasz egzamin za tydzień
30 pytań w 40 minut.

Zróbmy to razem…
30 pytań w 10 minut – wspólne rozwiązanie testu
prof. dr hab. Robert Jach

Podsumowanie i wskazówki do egzaminu certyfikującego
prof. dr hab. Robert Jach

Zakończenie kursu teoretycznego – HPV nr 1 STI na świecie – wszyscy musimy umieć się z nim zmierzyć
prof. dr hab. Robert Jach

17.50-18.00 Przerwa

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 1
18.00-19.30

Moduł 2 – Podstawy badania kolposkopowego
Projekt KOLPOSKOPIA2020: Kolposkopia w HPV-zależnym skriningu rsm – implikacje najnowszych polskich rekomendacji dla praktyki kolposkopowej – podstawy praktyczne badania kolposkopowego

Wykład:
Podstawy kolposkopii w ujęciu polskich rekomendacji Projektu KOLPOSKOPIA2020
prof. dr hab. Robert Jach
dr Maciej Mazurec

 • międzynarodowe mianownictwo kolposkopowe – Polska Nomenklatura Kolposkopowa 2020
 • podstawy i technika badania kolposkopowego – Protokoły Kolposkopowe 2020

Zakończenie 1 dnia kursu – czas łączny 5,5 godz.

2 dzień
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 2
9.00-15.45

Moduł 3 – Kolposkopia krok po kroku
9.00-10.30

Wykład 1:
Fundamentalne zasady diagnostyki kolposkopowej – czego nie możesz nie wiedzieć (90 min.)
dr n. med. Wojciech Kolawa

 • Kolposkopia adekwatna/nieadekwatna
 • Pierwotna i nowa granica międzynabłonkowa
 • Typy strefy transformacji
 • Obrazy prawidłowe
 • Obrazy nieprawidłowe
 • Zmiany podejrzane o inwazję
 • Pozostałe zmiany

10.30-10.45 Przerwa

10.45-12.15
Wykład 2:
Biopsja kolposkopowa – czy jest zawsze integralną częścią kolposkopii? (45 min.)
dr hab. n. med. Maciej Stukan

 • Biopsja celowana
 • Biopsja losowa
 • Sampling endocerwikalny: ECC i ECB czy zawsze razem?
 • Sampling endometrialny – czy wystarczy Pipella?

Wykład 3:
Kolposkopia pochwy, wulwoskopia, anoskopia – w jakim zakresie dotyczy każdego kolposkopisty? (45 min.)
dr hab. n. med. Maciej Stukan

 • VIN, VaIN, AIN, PAIN, PeIN jako dopełnienie CIN w pełnej analizie HPV-zależnych nowotworów strefy anogenitalnej zgodnie z LAST Project 2012
 • wskazania do diagnostyki dodatkowej – analnej i perianalnej po rozpoznaniu HSIL (CIN2, CIN3)
 • cytologia analna
 • HPV analny
 • p16/Ki67 analny
 • I co jeszcze?

12.15-12.30 Przerwa

Moduł 4 – Warsztaty kolposkopowe
12.30-15.45

Badania kolposkopowe od skierowania do rozpoznania histopatologicznego – prezentacja przypadków (120 min.)
prof. dr hab. Robert Jach
dr n. med. Martyna Trzeszcz
dr Maciej Mazurec
dr hab. n. med. Maciej Stukan
dr n. med. Wojciech Kolawa

Test ewaluacyjny – zanim zdasz egzamin
30 pytań w 45 minut.

Zróbmy to razem…
30 pytań w 15 minut – wspólne rozwiązanie testu
prof. dr hab. Robert Jach

Podsumowanie i wskazówki do egzaminu certyfikującego
prof. dr hab. Robert Jach
15 min.

Zakończenie kursu praktycznego – tylko praktyka czyni Mistrza
prof. dr hab. Robert Jach

2 dzień – czas łączny 6 godz. 45 minut

Egzamin certyfikujący 28.11.2020 r. (90 minut)
Sb. 9.00-10.45


Formularz zgłoszeniowy

Kolposkopia kurs podstawowy 20-21.11.2020

 • Dane do Faktury

  Proszę wypełnić w przypadku chęci otrzymania faktury