Projekt KOLPOSKOPIA 2020: skrining rsm w erze HPV- zależnej kolposkopowy kurs podstawowy. Listopad 2020r.

Data: 20.11.2020 - 21.11.2020

KURS ONLINE

20 pkt PTKiPSzM

Kurs kolposkopowy Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy (PTKPSz), członka E.F.C. oraz I.F.C.P.C

Kierownictwo naukowe:

prof. dr hab. n. med. Robert Jach – I.F.C.P.C. (Kraków)
dr hab. n. med. Maciej Stukan – PTKiPSM (Gdańsk)
dr n. med. Wojciech Kolawa – Europejska Federacja Kolposkopii (Kraków)
dr n. med. Martyna Trzeszcz – PTKiPSM, ASCCP (Wrocław)
dr Maciej Mazurec – PTKiPSM, ASCCP (Wrocław)

Kursanci otrzymują certyfikat ukończeniu Kursu Podstawowego Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy afiliowanego

 

Cena kursu:
2250zł

Program kursu

Kurs: 20-21.11.2020
Piątek 14:00 – 19:30
Sobota 9:00 – 15:45
Egzamin certyfikujący: 28.11.2020
Sobota 9:00 – 10:45
Indywidualny dostęp do kursu do dnia poprzedzającego egzamin certyfikujący

1 dzień
CZĘŚĆ TEORETYCZNA
14:00 – 18:00

Moduł 1 – podstawy teoretyczne prewencji wtórnej rsm
14:00 – 15:50

Wykład 1:
Wprowadzenie do kursu – założenia i rekomendacje Projektu KOLPOSKOPIA 2020 (10 min.)
prof. dr hab. Robert Jach

 • Skrining rsm w Polsce w dobie pandemii SARS-CoV-2
 • Polskie mianownictwo kolposkopowe 2020
 • Protokoły kolposkopowe
 • Wskazania do kolposkopii

Wykład 2:
HPV-zależna prewencja wtórna rsm interdyscyplinarnie i w praktyce (50 min.)
dr n. med. Martyna Trzeszcz

 • Interdyscyplinarne rozumienie znaczenia lokalizacji strefy transformacji.
 • Aktualne mianownictwo histopatologiczne i cytologiczne – implikacje diagnostyczno-terapeutyczne.
 • HRHPV14
 • LBC
 • test p16/Ki67
 • test p16

Wykład 3:
HPV-zależne modele skriningowe rekomendowane w Polsce (50 min.)
lek. Maciej Mazurec

 • Kiedy postępowanie zachowawcze – monitorowanie?
 • A kiedy skierowanie do kolposkopii z biopsją?

15:50 – 16:00 Przerwa

16:00 – 17:45
Wykład 4:
Okiem ekspertów – prezentacja praktycznych przypadków klinicznych w HPV-zależnym skriningu rsm – uczmy się doświadczeniem doświadczonych (90 min.)
prof. dr hab. Robert Jach
dr n. med. Martyna Trzeszcz
lek. Maciej Mazurec

Zakończenie części teoretycznej – HPV nr 1 STI na świecie – wszyscy musimy umieć się z nim zmierzyć
prof. dr hab. Robert Jach

17:45 – 18:00 Przerwa

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 1
18:00 – 19:30

Moduł 2 – Podstawy badania kolposkopowego
Projekt KOLPOSKOPIA2020: Kolposkopia w HPV-zależnym skriningu rsm – implikacje najnowszych polskich rekomendacji dla praktyki kolposkopowej – podstawy praktyczne badania kolposkopowego

Wykład:
Podstawy kolposkopii w ujęciu polskich rekomendacji Projektu KOLPOSKOPIA2020
prof. dr hab. Robert Jach
lek. Maciej Mazurec

 • Międzynarodowe mianownictwo kolposkopowe – Polska Nomenklatura Kolposkopowa 2020
 • Podstawy i technika badania kolposkopowego – Protokoły Kolposkopowe 2020

Zakończenie 1 dnia kursu – czas łączny 5,5 godz.

 

2 dzień
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 2
9:00 – 15:45

Moduł 3 – Kolposkopia krok po kroku
9:00 – 10:30

Wykład 1:
Fundamentalne zasady diagnostyki kolposkopowej – czego nie możesz nie wiedzieć (90 min.)
dr n. med. Wojciech Kolawa

 • Kolposkopia adekwatna/nieadekwatna
 • Pierwotna i nowa granica międzynabłonkowa
 • Typy strefy transformacji
 • Obrazy prawidłowe
 • Obrazy nieprawidłowe
 • Zmiany podejrzane o inwazję
 • Pozostałe zmiany

10:30 – 10:45 Przerwa

10:45 – 12:15
Wykład 2:
Biopsja kolposkopowa – czy jest zawsze integralną częścią kolposkopii? (45 min.)
dr hab. n. med. Maciej Stukan

 • Biopsja celowana
 • Biopsja losowa
 • Sampling endocerwikalny: ECC i ECB czy zawsze razem?
 • Sampling endometrialny – czy wystarczy Pipella?

Wykład 3:
Kolposkopia pochwy, wulwoskopia, anoskopia – w jakim zakresie dotyczy każdego kolposkopisty? (45 min.)
dr hab. n. med. Maciej Stukan

 • VIN, VaIN, AIN, PAIN, PeIN jako dopełnienie CIN w pełnej analizie HPV-zależnych nowotworów strefy anogenitalnej zgodnie z LAST Project 2012
 • wskazania do diagnostyki dodatkowej – analnej i perianalnej po rozpoznaniu HSIL (CIN2, CIN3)
 • cytologia analna
 • HPV analny
 • p16/Ki67 analny
 • I co jeszcze?

12:15 – 12:30 Przerwa

Moduł 4 – Warsztaty kolposkopowe
12:30 – 15:45

Badania kolposkopowe od skierowania do rozpoznania histopatologicznego – prezentacja przypadków (120 min.)
prof. dr hab. Robert Jach
dr n. med. Martyna Trzeszcz
dr Maciej Mazurec
dr hab. n. med. Maciej Stukan
dr n. med. Wojciech Kolawa

Test ewaluacyjny – zanim zdasz egzamin
30 pytań w 45 minut.

Zróbmy to razem…
30 pytań w 15 minut – wspólne rozwiązanie testu
prof. dr hab. Robert Jach

Podsumowanie i wskazówki do egzaminu certyfikującego
prof. dr hab. Robert Jach
15 min.

Zakończenie części praktycznej – tylko praktyka czyni Mistrza
prof. dr hab. Robert Jach

2 dzień – czas łączny 6 godz. 45 minut

Uwaga:
Egzamin certyfikujący 28.11.2020 (90 min.)
Sb. 9:00 – 10:45

Dodatkowe informacje

Informacja dla uczestników kursu:
Projekt KOLPOSKOPIA 2020: Skrining rsm w erze HPV-zależnej
kolposkopowy kurs podstawowy 21-22/11/2020 – odbędzie się w formule hybrydowej: wykłady online, warsztaty kolposkopowe „live” z transmisją online ze studia.
egzamin certyfikujący online 28/11/2020 godz. 9.00-10.45.

Zgodnie z decyzją Zarządu PTKiPSM powyższy kurs jest pierwszym w ramach Projektu KOLPOSKOPIA 2020 związanym z certyfikacją umiejętności kolposkopowych oraz uzyskiwaniem uprawnień praktycznych we wskazanym zakresie dla ginekologów-położników i rezydentów w zakresie ginekologii i położnictwa.

Certyfikacja umiejętności w ramach Projektu KOLPOSKOPIA 2020 obejmuje:

 1. Pierwszy stopień (podstawowy) – kurs + egzamin

  Odbycie kursu podstawowego skutkuje uzyskaniem:
  Certyfikatu Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy ukończenia kursu kolposkopowego na poziomie podstawowym w zakresie praktycznych umiejętności skriningowych HPV-zależnego modelu skriningu zgodnego z Projektem KOLPOSKOPIA 2020.
  Powyższe uprawnia do przystąpienia do egzaminu certyfikującego na poziomie podstawowym.

  Zaliczenie egzaminu certyfikującego na poziomie podstawowym (minimum 80% punktów) pozwala na uzyskanie:
  Certyfikatu umiejętności kolposkopowych na poziomie podstawowym Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy zgodnego z Projektem KOLPOSKOPIA 2020 z tytułem: certyfikowany kolposkopista PTKiPSM.
  Powyższy certyfikat uprawnia do wykonywania kolposkopii z biopsją zgodnie z rekomendacjami Projektu KOLPOSKOPIA 2020 w okresie tymczasowym do 24 miesięcy od uzyskania uprawnień.

  Po tym okresie konieczna będzie reewaluacja umiejętności teoretycznych 
i praktycznych zgodna z Rekomendacjami Projektu (w przygotowaniu)

 2. Drugi stopień (zaawansowany) – kurs + egzamin

  Ukończenie kursu zaawansowanego (dla posiadaczy tytułu certyfikowanego kolposkopisty PTKiPSM), który odbędzie się w okresie 3 do 6 miesięcy od kursu podstawowego, uprawnia do przystąpienia do egzaminu certyfikującego na poziomie zaawansowanym.

  Zaliczenie egzaminu certyfikującego na poziomie zaawansowanym (minimum 80% punktów) oraz udokumentowanie umiejętności praktycznych pozwala na uzyskanie:
  Certyfikatu umiejętności kolposkopowych na poziomie zaawansowanym Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy zgodnego z Projektem KOLPOSKOPIA 2020 z tytułem: certyfikowany kolposkopista zabiegowy PTKiPSM „Master of Colposcopy”.
  Powyższy certyfikat uprawnia do wykonywania kolposkopii z biopsją, procedur ablacyjnych i LEEP zgodnie z rekomendacjami Projektu KOLPOSKOPIA 2020 w okresie tymczasowym do 24 miesięcy od uzyskania uprawnień.

  Po tym okresie konieczna będzie reewaluacja umiejętności teoretycznych 
i praktycznych zgodna z Rekomendacjami Projektu (w przygotowaniu).

 3. Trzeci stopień (doskonalący) – kurs + egzamin + potwierdzenie umiejętności praktycznych

  Narzędziem ciągłego doskonalenia umiejętności będą kursy doskonalące, przeprowadzane oddzielnie dla stopni podstawowego i zaawansowanego, niezbędne do utrzymania certyfikacji na określonym poziomie, konieczne do zaliczenia w okresie do 24 miesięcy od uzyskania certyfikatu tymczasowego.

Uwaga:
Uczestnicy kursów uzyskują nielimitowany czasowo indywidualny dostęp do materiałów każdego kursu w zakresie wykładów teoretycznych oraz indywidualny dostęp do całego kursu do dnia poprzedzającego egzamin certyfikujący.

Przewodniczący Komitetu Naukowego
Prof. dr. hab. n. med. Robert Jach

 

Projekt KOLPOSKOPIA 2020: Skrining HPV-zależny – nowy paradygmat prewencji wtórnej raka szyjki macicy w Polsce

Literatura obowiązkowa – strony www PTKiPSM oraz PTGiP:

 1. KOLPOSKOPIA 2020: POLSKA NOMENKLATURA KOLPOSKOPOWA w oparciu o mianownictwo IFCPC 2011
  Podsumowanie Konsensusu Ekspertów, Rekomendacje Grupy Ekspertów
  Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników oraz Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy
 2. KOLPOSKOPIA 2020: PROTOKOŁY KOLPOSKOPOWE
  Podsumowanie Konsensu Ekspertów, Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy oraz Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników
 3. Możliwość odroczenia procedur diagnostyczno-terapeutycznych u pacjentek z nieprawidłowymi wynikami testów skriningowych w prewencji wtórnej raka szyjki macicy w okresie stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2
  Tymczasowe Rekomendacje Sekcji Patologii Szyjki Macicy, Kolposkopii i Cytologii Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników oraz Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy
 4. Pozostałe obowiązujące kierunkowe rekomendacje.

Literatura uzupełniająca dostępna online:

 1. IARC Library Cataloguing in Publication Data
  Colposcopy and treatment of cervical precancer / Walter Prendiville, Rengaswamy Sankaranarayanan
  (IARC Technical Publications; 45)
 2. Wytyczne postępowania opartego na ryzyku w przypadku nieprawidłowych wyników testów przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy oraz wykrycia zmian prekursorowych – część I
  Uzgodnione wytyczne American Society for Colposcopy and Cervical Pathology (2019r.)
  Medycyna Praktyczna, Ginekologia i Położnictwo nr 5/2020.

Formularz zgłoszeniowy