Regulamin

CENTRUM EDUKACJI LEKARZY

§I.

Podstawą zakwalifikowania na kursy CENTRUM EDUKACJI LEKARZY JEST:

 1. Zgłoszenie poprzez formularz ze strony www.cel-kursy.pl stanowi zawarcie umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Odstąpienie od umowy może nastąpić w postaci wiadomości e-mail  najpóźniej w terminie 4 tygodni przed datą rozpoczęcia kursu.
 2. Wpłata zaliczki w wysokości 500zł w ciągu 3 dni roboczych – co gwarantuje rezerwacje miejsca na kursie- Brak wpłaty zaliczki nie gwarantuje rezerwacji miejsca. Na 4 tygodnie przed szkoleniem należy wpłacić pozostałą kwotę.
 3. W tytule przelewu prosimy o umieszczenie imienia i nazwiska oraz nazwy i daty kursu.
 4. Wpłaty prosimy kierować na konto

Konto Bankowe:

Anna Leszczyńska-Łazor Echokompendium

Konto nr: 81 1140 2004 0000 3302 7598 2382

Gdynia

§II.

W przypadku rezygnacji z kursu:

 1. Cała wpłata jest zwracana w 100% jeśli rezygnacja zgłoszona jest min. 4 tygodnie przed kursem. Informacja o rezygnacji z kursu, szkolenia lub warsztatów praktycznych musi być przesłana drogą mailową na adres: biuro@cel-kursy.pl
 2. Na 14 dni przed edycją kursu, wpłacona kwota nie jest zwracana, ale kursant ma prawo wyboru kolejnego kursu w bieżącym roku kalendarzowym.
 3. Rezygnacja na 7 dni przed kursem powoduje odliczenie od wpłaconej kwoty 500 zł. na poczet pokrycia kosztów hotelowych, których nie można anulować.

§III.

Uzyskanie certyfikatu w kursach online jest uwarunkowane 70% aktywnym udziałem w kursie, na przypisanym do adresu mailowego ze zgłoszenia  linku rejestracyjnym.

§IV.

W ramach opłaty kursowej kursanci kwaterowani są w pokojach dwu osobowych, w trakcie kursów trwających min 2 dni.

W trakcie kursów i warsztatów praktycznych trwających 1 dzień organizator może, ale nie musi zapewnić nocleg – nie dotyczy kursów dla fizjoterapeutów i położnych.

§V.

 1. Zakwaterowanie w pokojach jednoosobowych jest możliwe tylko za dodatkową opłatą w wysokości 170zł za dobę.
 2. Liczba pokoi jednoosobowych jest ograniczona.
 3. Doba hotelowa w hotelu zaczyna się o godzinie 14:00 kwaterowanie gości może odbywać się wcześniej w miarę gotowości pokoi i trwa do godziny 12:00.
 4. Dodatkowe noclegi lub pokoje 1 osobowe można rezerwować za pośrednictwem organizatora biuro@cel-kursy.pl nie później niż 14 dni przed kursem

§VI.

Istnieje możliwość przyjazdu z osobą towarzyszącą. Odpłatność za osobę towarzyszącą wynosi 170zł za dobę hotelową + koszt kolacji uroczystej 80zł + obiad 65 zł.

Dodatkowe noclegi lub pokoje 1 osobowe można rezerwować za pośrednictwem organizatora biuro@cel-kursy.pl nie później niż 14 dni przed kursem.

§VII.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub odwołania kursu w związku ze zbyt małą liczbą chętnych lub z powodu innych przyczyn niezależnych od organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia kursanta bez podania przyczyny.

§VIII.

Administratorem danych jest Echokompendium Anna Leszczyńska-Łazor, ul. Anyżowa 66, 81-389 Gdynia. Podstawą prawną przetwarzania jest zawarcie umowy, o której mowa w art. art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Celem przetwarzania danych jest realizacja postanowień umowy. Dla celów realizacji umów, dane będą przechowywane od momentu ich zawarcia do czasu niezbędnego dla zaspokojenia roszczeń lub innych praw podmiotów w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym i ich niepodanie będzie skutkować brakiem możliwości zapisu na kurs (umowa).